Pozvánka na pracovné stretnutie - Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni

18/10/2011 10:59

Nitriansky samosprávny kraj a Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko

si Vás dovoľujú pozvať na workshop na tému

“Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni”

Miesto konania: Mestský úrad Topoľčany, veľká zasadačka

Termín konania: dňa 20.10.2011, v čase od 9.30 do 11.30 hod.

              

Program:

● registrácia účastníkov

● privítanie

● Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR)

● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK)

● Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí – metodika (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

● RRA a jej možnosti pri príprave a implementácii PHSR  obcí (RRA Topoľčiansko)

● Cestovný ruch a destinačný manažment na miestnej úrovni (Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR a NSK)

● diskusia

● ukončenie workshopu

Občerstvenie zabezpečené – ochutnávka regionálnych produktov. Účasť na stretnutí je potrebné potvrdiť zaslaním prihlášky na adresu: info@rrato.eu

prihláška.doc (233,5 kB)