Pozvánka na pracovné stretnutie - Stratégia rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany

18/10/2011 10:59

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v spolupráci s mestom Topoľčany

si Vás dovoľujú pozvať na

 

pracovné stretnutie k Stratégii CR v okrese Topoľčany

 

pre projekt

„KLASTER Topoľčany“

 

 

Miesto konania:      Mestský úrad Topoľčany, veľká zasadačka

Termín konania:      20. 10. 2011, od 13.00 do 15.00 hod

 

 

Program:

  1. Predstavenie podrobnej štruktúry Stratégie CR TO
  2. Základné výstupy analýzy situácie primárnej a sekundárnej ponuky CR TO
  3. SWOT analýza CR TO
  4. Diskusia

 

Občerstvenie zabezpečené – ochutnávka regionálnych produktov. Účasť na stretnutí je potrebné potvrdiť zaslaním prihlášky na adresu: info@rrato.eu

1.workshop prihláška.doc (41,5 kB)