PPA - žiadosť o úhradu dane z pridanej hodnoty

04/10/2011 16:44

Pôdohospodárska platobná agentúra  vyzýva  oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2011 na opatrenia 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia: 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí. Viac info tu.