Pracovné stretnutie - podpora rozvoja CR v okr. Topoľčany

29/11/2011 14:25

Pozývame Vás na pracovné stretnutie k projektu na podporu rozvoja CR v okr. Topoľčany s názvom „KLASTER Topoľčany“, ktoré sa bude konať dňa 6. 12. 2011. Na stretnutí sa budú pripomienkovať a oponovať výstupy stratégie CR v regióne Topoľčany, budete sa môcť aktívne zapojiť do diskusie.

 

Vašu účasť prosíme potvrdiť do 2.12.2011.

 

pracovné stretnutie pre verejný a súkromný sektor

3. workshop pozv.doc (36,5 kB)
3. workshop prihláška.doc (41,5 kB)
 

pracovné stretnutie pre 3. sektor a verejnosť

4. workshop pozv.doc (36,5 kB)
4. workshop prihláška.doc (41,5 kB)