Prezentácia zákona o podpore cestovného ruchu

11/11/2011 10:20

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Nitriansky samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 16.11.2011 o 9:00 v Nitre. Témou pracovného stretnutia je prezentácia zákona o podpore cestovného ruchu, jeho implementácia a metodická podpora pri zakladaní organizácií cestovného ruchu.

Pozvanka-Nitra.pdf (203,1 kB)