Pripomienkovanie PHSR NSK

16/12/2011 15:54

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja predkladá na pripomienkovanie Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2012 – 2018. Termín zaslania pripomienok je do 31. januára 2012. Viac info tu.