Príručka pre prijímateľa verzia 2.3 pre OP Životné prostredie

05/06/2012 09:23

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil Príručku pre prijímateľa verzia 2.3 platnú od 30.05.2012.

 

Príručku môžete nájsť tu.