Program obnovy dediny - dotácia

04/10/2011 16:44

Na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2012. Predmetom podpory sú oblasti: ochrana a tvorba krajiny, ochrana zložiek životného prostredia, obnova a tvorba verejných priestranstiev, zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny, environmentálna infraštruktúra. Viac info tu.