Rada pre konkurencieschopnosť schválila "čiastočný všeobecný prístup" k Horizontu 2020

13/12/2012 14:51

Na svojom stretnutí 11. decembra 2012 schválila Rada pre konkurencieschopnosť "čiastočný všeobecný prístup" k Špecifickému programu Horizont 2020. 

Debata ministrov pre výskum sa sústredila na dva kľúčové aspekty:

  • spôsob akým znížiť výskumné a inovačné rozdiely medzi európskymi regiónmi s cieľom ich integrácie do európskeho výskumného priestoru
  • nastaviť najlepšiu formu implementácie Horizontu 2020 a zároveň podstatne zjednodušiť celý proces.

Dokument schválený Radou pre konkurencieschopnosť si môžete prečítať tu:

https://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17029.en12.pdf

Zdroj:www.7rp.sk