ROP - zmeny v oprávnenosti výdavkov

12/07/2011 12:01

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. Zmeny sa týkajú najmä oprávnenosti výdavkov externého manažmentu a verejného obstarávania. Viac info tu.