Rozvojový program NSK na roky 2013-2015

30/11/2011 09:40

Nitriansky samosprávny kraj si Vám dovoľuje oznámiť, že pri príprave Rozvojového programu Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2015 je potrebné, aby obce postupovali v zmysle Zákona č. 254/1998 v znení ďalších zmien o verejných prácach a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z.z. Viac info tu.