Seminár k aktuálnej výzve v OP ŽP

04/11/2011 11:45

Regionálne poradenské a informačné stredisko REPIS Nitra organizuje regionálny seminár s názvom: „ Aktuálna výzva pre Prioritnú os 2 Ochrana pred povodňami, ktorý sa bude konať dňa 8. 11 . 2011 v priestoroch kancelárie REPIS v Nitre. Viac info tu.