Seminár „Legislatíva v sociálnej oblasti a obec“

04/11/2011 11:45

Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy RVC Vás pozýva na seminár s názvom „Legislatíva v sociálnej oblasti a obec“, ktorý sa bude konať dňa 15.11.11 v Nitre. Touto prednáškou by účastníci mali získať prehľad, čo je obec povinná, čo môže a nemusí, kde ide o súčinnosť a kde len mať vedomosť o určitom zákone z oblasti sociálnych služieb. Viac info tu.