SIEA spúšťa poradenský webový portál pre záujemcov o významnú obnovu budov

31/05/2012 13:02

Slovenská inovačná a energetická agentúra vytvorila poradenský webový portál zameraný na významnú obnovu budov a zvyšovanie kvality s ňou súvisiacich prác. Je určený predovšetkým pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľností, zástupcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a iných potenciálnych záujemcov o vykonanie významnej obnovy.

Čo ponúka Energetický "komplic" pre významnú obnovu budov?

Webový portál  Energetický "komplic" pre významnú obnovu budov  sa snaží poskytnúť návod ako správne postupovať a upozorniť na možné úskalia, bariéry a prípadné problémové oblasti. Opisované kvalitatívne kritériá sú nastavené tak, aby postupy a odporúčania spĺňali aktuálne platné domáce i európske normy.

 

Elektronická poradenská príručka dostala názov Energetický „komplic“ pre významnú obnovu budov. Je zložená z troch sekcií. Prvá sa týka významnej obnovy budov a s ňou súvisiacich zásad. Jednoduchým kliknutím myšou na zobrazené otázky, sa záujemca môže dozvedieť informácie ohľadom postupov týkajúcich sa významnej obnovy budov, prečo je treba dbať na kvalitu vypracovania jej projektu, aký je význam stavebného dozoru, kedy sa odporúča budovu hydraulicky vyregulovať či na čo si dávať pozor pri výbere zhotoviteľa diela.

 

Druhá sekcia sa venuje individuálnym súčastiam významnej obnovy. Pozostáva zo šiestich podsekcií, zameraných na zateplenie stien a obvodových konštrukcií, izoláciu podláh, strechy a podkrovia, vykurovanie, klimatizačné zariadenia, ohrev vody či vetranie. Poskytuje tiež rady ohľadom výmeny okien a zasklenia, ako aj možností využívania obnoviteľných zdrojov energie pre zlepšenie komfortu vášho bývania. Rozkliknutím uvedených otázok získate na jednom mieste informácie o realizácii kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS), rady, čo robiť v prípade prehrievania vášho podkrovia či odporúčania ako postupovať pri výbere kotla. Zo vzájomného porovnávania sa môžete dozvedieť o výhodách a nevýhodách drevených a plastových okien, ako aj o kritériách, ktoré treba zohľadniť pri výbere solárnych tepelných kolektorov.

 

V poslednej, tretej časti energetického „komplica“ nájdete informácie týkajúce sa certifikátov energetickej hospodárnosti budov (EPC). Tie sú dokladom o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy a predstavujú jednoduchý prostriedok zistenia jej energetickej hospodárnosti. Zároveň umožňujú, po uskutočnení navrhovaných opatrení, prostredníctvom zaradenia nehnuteľnosti do energetickej triedy preukázať, do akej miery bola významná obnova konkrétneho domu úspešná z pohľadu jeho aktuálnej energetickej náročnosti. Záujemcovia sa tu môžu dozvedieť, kto je oprávnený vykonávať energetickú certifikáciu, pre ktoré budovy je povinná či niekoľko rád na zlepšenie energetickej efektívnosti ich domova.

 
O projekte REQUEST

Poradenský portál bol vytvorený v rámci medzinárodného projektu REQUEST, ktorý je realizovaný pod hlavičkou komunitárneho programu Inteligentná Energia – Európa. Zameriava sa na hľadanie nástrojov na zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác v súvislosti so snahou o zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov. SIEA sa do jeho riešenia zapojila v apríli 2010 spolu s ďalšími 10 partnerskými organizáciami z európskeho spoločenstva. Celková doba trvania projektu je naplánovaná na 31 mesiacov.

request-logo-small.PNGimages.jpg