Slovensko bude mať šesť operačných programov

27/12/2012 12:01

Tzv. Vianočná dohoda počíta pre budúce programové obdobie 2014-2020 so šiestimi operačnými programami. Na vládu teraz čakajú rokovania s Komisiou a definitívnu dohodu by sme mali poznať v polovici budúceho roka.

Na počte OP sa zhodli na rokovaní z dňa 18.12.2012 zástupcovia Rady vlády pre partnerskú dohodu. Tú tvoria všetci Sociálni partneri a jej úlohou je príprava čerpania eurofondov v období 2014 až 2020.  

Podľa premiéra Roberta Fica má Slovensko dostať v novom programovom období v porovnaní so súčasným podstatne viac financií. Taktiež to bude významne viac ako do spoločného európskeho rozpočtu pošleme.

 

Fico naznačil, že by malo ísť o sumu na úrovni 15 až 16 mld. eur, vrátane poľnohospodárstva. Dnes je to viac ako 13 mld. eur.

Rada sa dohodla na podobe operačných programov, o ktorých bude Slovensko v budúcom roku rokovať s Komisiou. „Rovnako sme dohodnutí na tom, kto bude hlavným gestorom týchto operačných programov,“ povedal.

 

Vianočná dohoda

 

„Sme krátko pred Vianocami a ja by som preto túto dohodu nazval Vianočnou dohodou, pretože ide o mimoriadne dôležité rozhodnutie,“ doplnil.

Podľa „Vianočnej dohody“ klesne počet operačných programov z 11 na šesť. „Veľký počet OP spôsoboval problémy v čerpaní. Hlavným motívom zníženia počtu OP je preto to, aby sa prostriedky čerpali rýchlejšie a efektívnejšie,“ vyhlásil Fico.

 

Neznamená to však, že na polovicu, doteraz podporovaných oblastí, už eurofondy nepôjdu. Tieto  oblasti budú podľa premiéra včlenené do navrhovaných operačných programov.

 

Konkrétne to bude výskum a inovácie v gescii ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstva hospodárstva, integrovaná infraštruktúra v správe ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, program ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, ktorý v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Ďalej sa počíta s podporou životného prostredia v správe ministerstva životného prostredia, s regionálnym operačným programom, v ktorom hlavnú úlohu budú zohrávať vyššie územné celky a samosprávy a posledný programom je efektívna verejná správa pod gesciou ministerstva vnútra SR.

Posledný OP by mal byť pre vládu zdrojom prostriedkov na pripravovanú reformu verejnej správy ESO.

 

Definitíva v polovici 2013

 

Fico pripomenul, že 76 % všetkých investícií na Slovensku je financovaných zo zdrojov EÚ. „Bez týchto peňazí by Slovensko neprežilo.“

Dohoda je podľa neho v súlade s odporúčaniami EK v pozičnom dokumente, ktoré nedávno prezentoval v Bratislave eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn. Hlavným cieľom budúceho čerpania eurofondov bude podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 

Definitívna dohoda medzi Slovenskom a Európskou komisiou sa očakáva v júni alebo v júli 2013. Konkrétna alokácia sa bude odvíjať od dohody o rozpočtovom rámci, ktorú by lídri EÚ mali sfinalizovať na jar budúceho roka.

 

„Celkový proces prípravy na čerpanie fondov sa zdynamizoval na Slovensku a sme podstatne ďalej, ako to bolo v roku 2006,“ uzavrel Fico.

 

zdroj: https://www.euractiv.sk/