Stratégia cestovného ruchu v okrese Topoľčany na pripomienkovanie

02/02/2012 15:19

RRA Topoľčiansko podala oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Stratégia cestovného ruchu v okrese Topoľčany" podľa par. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Písomné stanoviská verejnosti k uvedenému oznámeniu podľa par. 6 ods. 1 zákona je možné predkladať na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Topoľčany, ul. 17. novembra 2304, 955 01 Topoľčany, ako aj elektronicky na adresu: kubranova@to.ouzp.sk.

 

Uvedené oznámenie je zverejnené na webstránke: https://eia.enviroportal.sk/detail/strategia-cestovneho-ruchu-v-okrese-topolcany

 

Dokument na stiahnutie:

STRATEGIA_CESTOVNEHO_RUCHU_V_OKRESE_TOPOLCANY.pdf (4,4 MB)