Stretnutie podnikateľov s primátorom mesta Partizánske

04/09/2012 07:01

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie podnikateľov s primátorom mesta Partizánske, ktoré organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK a mesto Partizánske 
dňa 27. septembra 2012 (štvrtok), o 10.00 hod. v priestoroch Mestského úradu Partizánske, Nám. SNP 212/4, Partizánske.

Program:

  • 09.45 – 10.00 Registrácia účastníkov
  • 10.00 – 10.20 Otvorenie stretnutia, Trenčianska regionálna komora SOPK
  • 10.20 – 10.40 Samospráva a podnikatelia v meste Partizánske 
    doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta Partizánske
  • 10.40 – 11.00 Aktuálne informácie z ÚPSVaR Partizánske 
    Mgr. Iveta Duchovičová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny
  • 11.00 Diskusia

 

PRIHLÁŠKU, ktorú nájdete TU prosíme zaslať na adresu nižšie:


Ing. Jaroslav Šmíd, PhD., 
Trenčianska regionálna komora SOPK
Tel.: 032 6529418
Fax: 032 6521023 
E-mail: Jaroslav Šmíd