Štúdia rozmiestnenia cyklotrás v NSK

18/10/2011 09:30

Na základe zmluvy o spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre zadal Odbor zahraničných vzťahov a cestovného ruchu Katedre geografie a regionálneho rozvoja vypracovanie „Štúdie rozmiestnenia cyklotrás v Nitrianskom samosprávnom kraji.“ Viac info tu.