Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

ÚPSVaR vyhlásilo výzvu na podporu vytvárania pracovných miest

20/12/2012 11:02

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo výzvu na poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 v súkromnom sektore a v samospráve. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.upsvar.sk/vyzvy-ustredia-psvr-a-detskych-domovov/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=73989