Vyčistime si Slovensko - výzva

12/04/2012 12:56

V nedeľu 22.4. 2012 si  ľudia na celom svete pripomenú Svetový deň Zeme. Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú
akciu Vyčistime si Slovensko, do ktorej sa prihlásili aj štyri školy v rámci Mesta Topoľčany. Mestský úrad chce aktívne podporiť aj ďalšie subjekty, aby sa zapojili do tejto celoslovenskej aktivity, ktorá sa časovo prekrýva aj s tradičným jarným upratovaním. Mesto Topoľčany preto vyzýva, neziskové a mimovládne organizácie, základné, stredné školy i súkromný sektor na zapojenie sa do tejto akcie, ktorá je zameraná na zbieranie odpadu,  čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia nás všetkých.

Preto prosíme širokú verejnosť ktorá sa chce zapojiť do akcie Vyčistíme si Slovensko, aby ste do 11.4.2012 nahlásili na Mestský úrad v Topoľčanoch miesto
a aktivitu, ktorú chcete pri tejto príležitosti zrealizovať za účelom časovej koordinácie a technickej podpory v rámci možnosti mesta (vrecia, odvoz vyzbieraného odpadu). 


Prihlásiť sa môžete na telefónnych číslach pracovníkom Mestského úradu Topoľčany

Mgr. Tomáš Schwarz 038/5340238 alebo Ladislav Novotný  038/5340142

alebo na mail: tomas.schwarz@topolcany.sk.
 
                                                                                                      

 Ing. Peter B a l á ž
 primátor mesta