Využívanie eurofondov po roku 2013

07/07/2011 09:57

Európska komisia zverejní prvé návrhy na využívanie eurofondov po roku 2013. Európska komisia má už v júli zverejniť prvé legislatívne návrhy na využívanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie pre ďalšie sedemročné obdobie 2014 až 2020. Viac info tu.