Výzva č. 2 na predloženie žiadosti na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb na rok 2012

13/11/2012 08:22

Ministerstvo hospodárstva SR môže poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb.

Termín predkladania žiadostí: do 19. novembra 2012 do 15.00 hod.

Viac info tu