Výzva podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

16/12/2011 15:56

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2012 – Kultúra národnostných menšín. Pre kultúrne aktivity medzinárodného významu a multikultúrneho charakteru je vyčlenených  400 000 €. Termín predkladania žiadostí je do 15. februára 2012. Viac info tu.