Výzva z Ministerstva vnútra SR

20/12/2012 11:00

Rada vlády Slovenskej republiky vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Základným cieľom je cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Podrobnosti o výzve nájdete tu.