Výzva z Nadácie Tesco

04/11/2011 11:46

Nadácia Tesco vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie, ktoré svojou činnosťou odstraňujú v živote detí a mládeže rôzne hendikepy. O podporu sa môžu uchádzať organizácie, ktorých aktivity budú spĺňať jeden z týchto zámerov: sociálne služby, výchova a vzdelávanie, voľnočasové aktivity. Maximálna výška grantu je 10 000 Eur. Viac info tu.