Výzva z Nitrianskeho samosprávneho kraja

16/09/2011 15:54

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle VZN č. 4/2010 vyhlasuje výzvu na podporu kultúry a športu na území NSK na rok 2012 a v zmysle VZN č.3/2010 výzvu „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2012. Výzvy sú stále aktuálne. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10. 2011. Viac info tu a tu