Výzvy vyhlásené PPA z PRV 2007-2013

20/12/2012 11:08

PPA vyhlásila celkovo 5 výziev z PRV 2007-2013, ktoré sú určené pre spracovateľov lesných produktov, výzva pre FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve, výzva pre PO združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, výzva pre FO oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, výzva pre FO a PO pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.