Začíname podnikať

14/02/2012 08:57

Chcete začať podnikať, no neviete, na ktorý úrad sa obrátiť, akú žiadosť vypísať a koľko Vás to bude stáť?

Základné kroky pri zažatí podnikania nájdete v informačnom materiáli Základné administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti.

Nájdete v ňom postupnosť krokov pre získanie postavenia podnikateľa - fyzickej osoby nezapísanej v obchodnom registri udelením živnostenského oprávnenia a  právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo).

Fyzické osoby    

1.   KROK: ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
2.   KROK: PRIHLÁSENIE SA V ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNI
3.   KROK: REGISTRÁCIA U SPRÁVCU DANE

Právnické osoby   

1.   KROK: ZAKLADATELIA
2.   KROK: ZAKLADATEĽSKÝ DOKUMENT
3.   KROK: ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA
4.   KROK: ZÁPIS SPOLOČNOSTI DO OBCHODNÉHO REGISTRA
5.   KROK: PRIHLÁSENIE SA V ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNI
6.   KROK: REGISTRÁCIA U SPRÁVCU DANE