Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001

24/08/2011 16:09

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na stránke MH SR zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001.

Zoznam môžete nájsť tu.