POTENCIAL OF DEVELOPMENT OF Topoľčany DISTRICT

The database functions as tool to publishing and searching of information to translate focus on to activation of potencial of the development of region, particular cities and municipalities. It allows for in real time quickly orientation in posses of realisation of business intentions in vhodných priestoroch and areas nachádzajúcich sa v území of Topoľčany district.

Pre bližšie information about ponukách contact, please, kanceláriu of agency or priamo jednotlivé municipalities.

 

You can download the database here:

potencial_budovy.pdf (230,7 kB)    

potencial_pozemky.pdf (242,6 kB)

 

BUILDINGS
municipality popis
Blesovce budova, rozloha 120 m2 
Bojná budova na podnikateľské účely, rozloha 210  m2
Čeladince budova základnej školy
Čermany časť budovy obecného úradu
Horné Štitáre 2 x nová budova na podnikanie
Koniarovce časť budovy materskej školy
Lipovník kultúrny dom č. 113
Lipovník bývalá materská škola č. 112
Ludanice budova, rozloha 200 m2
Lužany budova bývalej základnej školy s obytnou budovou – v exekúcii
Nitrianska Streda the buildiung of bývalej schoolbudova bývalej 
Norovce budova bývalej materskej školy, 160 m2
Norovce bývalý obchod Jednoty, 160 m2
Podhradie budova starého obecného úradu
Solčianky budova bývalej základnej školy
Súlovce budova materskej školy
Súlovce budova základnej školy

 

POZEMKY
the municipality č. parcely rozloha popis
Blesovce 440 272 572 m2  
Hajná Nová Ves 402/10 5 000 m2 bývalé letisko
Hajná Nová Ves 401/6 5 000 m2  
Horné Štitáre 436 68 919 m2 orná pôda
Horné Chlebany 104/7 1 275 m2 suchá vodná nádrž (stavebný pozemok) 
Horné Chlebany 104/6 763 m2 prístupová cesta k vodnej nádrži
Kamanová  131 3 206 m2  pozemok na výstavbu bytov
Lipovník 146 10 491 m2 TTP
Lipovník 723 5 409 m2 TTP
Lipovník 727/5 5 690 m2 TTP
Lipovník 733 6 729 m2 TTP
Lipovník 734 7 204 m2 TTP
Solčany 1753/43 514 m2  ostatné plochy
Solčany 1753/44 10 644 m2 ostatné plochy
Solčany 1753/2 20 855 m2  ostatné plochy
Solčany 1877 1 824 m2 zastavané plochy a nádvoria
Solčany 593/1 1 325 m2 zastavané plochy a nádvoria
Topoľčany 6009/21 26 936 m2  
Topoľčany 6009/30 57 201 m2
Topoľčany 6009/23 4 115 m2
Topoľčany 6009/28 18 373 m2
Topoľčany 6009/22 2 128 m2
Topoľčany 6009/24 53 280 m2
Topoľčany 5446/8 13 648 m2
Topoľčany 5446/10 6 425 m2
Veľké Ripňany   5 400 m2 studená dolina, zelená plocha