Miestna dátová základňa

To according of uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR uvádzame aktualizovanú Miestnu dátovú základňu 2012 pre okresy Topoľčany a Partizánske.

Miestnu dátovú základňu you can also find at websit of Ministerstva of transport and Ministry of transport and construction www.mindop.sk, nachádza sa v hlavnej menu ponuke záložiek v časti Štatistika a v oblasti Regionálny rozvoj.