14. ročník grantového programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ

14.05.2021 14:20

Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporuje ľudí a komunity, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných a funkčných verejných priestranstiev, kde bývajú a pracujú. Tých, ktorí nechcú ostať nespokojní s prostredím, v ktorom žijú a rozhodnú sa dané nedostatky riešiť a zmeniť. Môže ísť napríklad o starý drevený most, po ktorom sa nedá už prejsť alebo historický minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v parku či iné nevábivé priestranstvá. Nový ročník sa vyhlasuje vždy začiatkom roka.

V priebehu 13. ročníkov program podporil spolu 216 projektov v sume 197 tisíc eur. O projektoch rozhoduje nezávislá výberová komisia.

V roku 2021 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur. Grantový program Tu sa nám páči tu chceme žiť podporí projekty verejnosprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Projekt možno prihlásiť do 15. júna 2021 do 24.00 hod. Vyhlásenie výsledkov bude 28. júna 2021. Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. júla do 31. októbra 2021.

O podporu sa môžu uchádzať:

  • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
  • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
  • samospráva: obce, mestá
  • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou
 
Informácie boli zverejnené na stránke: https://nadacnyfond.baumit.sk/grantovy-program