Oblasť pôsobenia

RRA Topoľčiansko v súčasnosti pôsobí na území okresu Topoľčany v Nitrianskom kraji a v okrese Partizánske, ktorý sa nachádza v Trenčianskom kraji.