...partner pre región...

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovakia
+421 911 193 965
bielikova@rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá:

- programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,

- programy odpadového hospodárstva, 

- programy rozvoja bývania, 

- stratégie cestovného ruchu, 

- komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny,

- stratégie miestneho rozvoja CLLD a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Stránka je momentálne v rekonštrukcii, za pochopenie ďakujeme.

Okres Topoľčany

Aktualizovaná MDZ za rok 2012 pre okres Topoľčany na stiahnutie tu:

Okres Topoľčany_zhodnotenie_final.pdf (173,9 kB)

Indikátory LAU 1 okres Topoľčany.xlsx (14,2 kB)

 

MIESTNA DÁTOVÁ ZÁKLADŇA

Na základe uzatvorenej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uvádzame aktualizovanú Miestnu dátovú základňu 2012 pre okresy Topoľčany a Partizánske.

Miestnu dátovú základňu môžete nájsť aj na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja www.mindop.sk, nachádza sa v hlavnej ponuke záložiek v časti Štatistika a v oblasti Regionálny rozvoj.

 

 

ROZVOJ OKRESU TOPOĽČANY

 

Analýza oblastí rozvoja okresu Topoľčany

 

1. oblasť – Ľudské zdroje a sociálna infraštruktúra

2. oblasť – Rozvoj pôdohospodárstva, agropotravinárskeho sektora a rozvoj vidieka

3. oblasť – Ochrana životného prostredia

4. oblasť – Rozvoj infraštruktúry

5. oblasť – Priemysel a služby

6. oblasť – Rozvoj zahraničnej spolupráce

7. oblasť – Informatizácia a komunikačné systémy

 

súbor na stiahnutie tu:

Rozvoj okr.Topolcany.pdf (429,1 kB)