Okres Topoľčany

Okres Topoľčany sa nachádza na severe Nitrianskeho kraja na západnom Slovensku. Na území okresu s rozlohou 597,64 km2 žilo k 31. decembru 2020 celkovo 69 521 obyvateľov. Správnym sídlom okresu je mesto Topoľčany. 
 

Zoznam obcí okresu

obec/mesto oficiálna stránka
Ardanovce www.ardanovce.sk
Belince www.belince.sk
Biskupová www.biskupova.sk
Blesovce www.blesovce.sk
Bojná www.bojna.sk
Čeľadince celadince.ocu.sk 
Čermany   
Dvorany nad Nitrou www.obecdvoranynadnitrou.sk
Hajná Nová Ves www.hajnanovaves.sk
Horné Chlebany hornechlebany.sweb.cz
Horné Obdokovce www.hobdokovce.sk
Horné Štitáre www.hornestitare.sk
Hrušovany www.hrusovany.sk
Chrabrany www.obecchrabrany.sk
Jacovce www.obecjacovce.sk
Kamanová  www.obeckamanova.sk
Koniarovce www.obeckoniarovce.sk
Kovarce www.obeckovarce.sk
Krnča www.krnca.sk
Krtovce www.krtovce.sk
Krušovce www.krusovce.sk
Kuzmice www.kuzmice.sk
Lipovník www.lipovnik.eu
Ludanice www.obecludanice.sk
Lužany www.obec-luzany.sk
Malé Ripňany www.maleripnany.ocu.sk
Nemčice www.nemcice.sk
Nemečky obecnemecky.sk
Nitrianska Blatnica www.nitrianskablatnica.sk
Nitrianska Streda www.nitrianskastreda.sk
Norovce www.obecnorovce.sk
Oponice www.oponice.sk
Orešany www.obecoresany.sk
Podhradie www.obecpodhradie.sk
Prašice www.prasice.sk
Práznovce www.praznovce.sk
Preseľany www.obecpreselany.sk
Radošina www.radosina.sk
Rajčany  www.rajcany.sk
Solčany www.obecsolcany.sk
Solčianky www.solcianky.sk
Súlovce www.sulovce.sk
Svrbice www.svrbice.sk
Šalgovce salgovce.estranky.sk
Tesáre www.tesare.sk
Topoľčany www.topolcany.sk
Tovarníky www.tovarniky.eu
Tvrdomestice www.obec-tvrdomestice.sk
Urmince www.urmince.sk
Veľké Dvorany  www.velkedvorany.sk 
Veľké Ripňany www.velkeripnany.sk
Velušovce www.velusovce.sk
Vozokany www.vozokany.eu
Závada www.obeczavada.eu