Okres Partizánske

Okres Partizánske leží na juhu Trenčianskeho kraja na západnom Slovensku. Na území okresu s rozlohou 301,03 km2 žilo k 31. decembru 2020 celkovo 45 293 obyvateľov. Mesto Partizánske je správnym sídlom okresu.
 

Zoznam obcí okresu

obec/mesto oficiálna stránka
Bošany  www.bosany.sk
Brodzany www.brodzany.sk
Hradište www.obec-hradiste.sk
Chynorany www.chynoran y.sk
Ješkova Ves www.obecjeskovaves.sk
Klátova Nová Ves www.klatovanovaves.sk
Kolačno www.kolacno.sk
Krásno www.obeckrasno.sk
Livina www.livina.sk
Livinské Opatovce www.livinskeopatovce.sk
Malé Kršteňany www.malekrstenany.sk
Malé Uherce www.maleuherce.sk
Nadlice www.nadlice.sk
Nedanovce  
Ostratice www.obecostratice.sk
Partizánske www.partizanske.sk
Pažiť www.obecpazit.sk
Skačany www.skacany.sk
Turčianky  
Veľké Kršteňany www.velkekrstenany.eu
Veľké Uherce www.velkeuherce.sk
Veľký Klíž www.velky-kliz.sk
Žabokreky nad Nitrou zabokrekynadnitrou.sk