Milí Európania,

správnym kliknutím ste sa dostali na stránku Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. Osobne by som vás na nej chcela privítať.

Naša agentúra od svojho vzniku, kedy ju založilo Občianske združenie RRA Topoľčiansko, firma Prima-Print s.r.o. a Mikroregión „Pod Marhátom“ v roku 2005, sa zaoberá najmä komunikáciou s predstaviteľmi miest a obcí okresov Topoľčany a Partizánske. V júni 2006 bola zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorej cieľom je dosiahnuť možnosť efektívnej spoluúčasti na tvorbe koncepcií a stratégií regionálneho rozvoja, na programovaní, projektovaní a realizácii rozvojových aktivít, na tvorbe legislatívy v oblasti regionálneho rozvoja a spoluvytvárať podmienky na komplexné riešenie trvaloudržateľného rozvoja regiónov Slovenska spolu s ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja na Slovensku. Ďalšími prioritami RRA Topoľčiansko je informovanie, poradenstvo, vzdelávanie, komunikácia a spolupráca medzi jednotlivými sektormi.

Želám si, aby vám rovnako ako táto internetová stránka, tak aj celá agentúra slúžila ako váš osobný sprievodca svetom regionálneho rozvoja, dôležitými udalosťami spojenými s Európskou úniou a možnosťami získania finančných prostriedkov na realizáciu investičných a neinvestičných projektov. S nami máte možnosť zapojiť sa do aktivít a projektov, ktoré pripravujeme a realizujeme pre verejný, súkromný a tretí sektor, či už pasívne alebo aktívne. Budete o nich informovaní jednak prostredníctvom našej internetovej stránky, e-mailu, telefónu a samozrejme osobne.

 

Tešíme sa na spoluprácu. Kedykoľvek nás kontaktujte.

Mgr. Jana Bieliková, riaditeľka