Naše členstvo v IS RRA

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) je záujmovým združením právnických osôb (ZZPO) – regionálnych rozvojových agentúr – združených za účelom lepšej koordinácie rozvojových procesov prebiehajúcich v území subregiónov Slovenska.
 
IS RRA je zároveň zakladateľom iniciatívy Regióny 2030.
 
Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko je členom ZZPO IS RRA od jej vzniku v januári 2017.