Naše členstvo v IS RRA

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) je záujmovým združením právnických osôb (ZZPO) – regionálnych rozvojových agentúr – združených za účelom lepšej koordinácie rozvojových procesov prebiehajúcich v území subregiónov Slovenska.
 
IS RRA www.isrra.eu 
 
Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko je členom ZZPO IS RRA od jej vzniku v januári 2017 a riaditeľka Mgr. Jana Bieliková je členkou Správnej rady IS RRA.