...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

ZZPO RRA Topoľčiansko

RRA Topoľčiansko bola založená v roku 2005 ako záujmové združenie právnických osôb za účelom zlepšenia rozvoja regiónu a zvýšenia informovanosti subjektov pôsobiacich v území, najmä z okresov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Za takmer 15 rokov pôsobenia si získala miesto medzi regionálnymi partnermi, mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, ale aj subjektami z podnikateľského a neziskového sektora.

Počas svojej doterajšej aktivity sa venovala najmä spracovaniu strategických dokumentov pre obce (napr. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, Program odpadového hospodárstva, Komunitný plán sociálnych služieb atď.), písaniu a manažovaniu projektov zo štátneho rozpočtu, zdrojov EÚ a iných dotačných mechanizmov, ktorých boli stovky a mali vysokú úspešnosť. Agentúra sa snaží pravidelne informovať o novinkách a zmenách v regionálnom rozvoji, o výzvach na podávanie žiadostí o dotáciu či príspevok všetkým potenciálnym žiadateľom prostredníctvom osobných konzultácií, webovej stránky, telefonicky alebo e-mailom. Hlavným cieľom agentúry je promptne informovať svojich klientov nie hromadne, ale adresne, pravidelne komunikovať s predstaviteľmi samospráv a mapovať potreby územia za účelom poznať a vyšpecifikovať projektové zámery.
 
Záujmové združenie právnických osôb RRA Topoľčiansko má nasledujúcich členov:
- Mesto Topoľčany,
- Nitriansky samosprávny kraj,
- Združenie obcí Tribečsko-Inoveckého regiónu,
- OZ Mikroregión pod Marhátom,
- Besai - Dušan Beláň.