Personálne obsadenie

 

Mgr. Jana Bieliková, riaditeľka

 

Mgr. Andrej Stanček, odborný administratívny asistent