Partner pre región

Regionálna rozvojová agentúra TOPOĽČIANSKO

Stummerova 6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany

0911 193 965
bielikova[zavináč]rrato.eu

Ponúkame spracovanie strategických dokumentov pre obce a mestá - PHSR, POH, Programy rozvoja bývania, Stratégie cestovného ruchu, Komunitné plány sociálnych služieb a ďalšie dokumenty pre mikroregióny - stratégie miestneho rozvoja CLLD,  a iné.

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Spracovanie projektových žiadostí:

- projekty v Programe rozvoja vidieka, Regionálnom operačnom programe, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, HUSK, SEE

- projekty v štátnych a krajských dotačných schémach

- projekty na získanie grantov z nadácií a fondov

 

Implemetácia formou externého manažmentu:

- Regionálny operačný program

- Program rozvoja vidieka

- Višegrádsky fond

 

Realizácia a implementácia vlastných projektov:

- Program cezhraničnej spolupráce SR - MR

- NCH Považský Inovec

 

Tvorba programových a strategických dokumentov:

- PHSR - 15 obcí

- Stratégia budovania zahraničných vzťahov NSK

- Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Mikroregión pod Marhátom

- Stratégia cestovného ruchu v okrese Topoľčany

- ....