1,1 milióna eur na pomoc mimovládnym organizáciám v boji s COVID-19

14.08.2020 14:48

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyhlásilo 12. augusta 2020 výzvu na podporu aktivít, ktoré zmiernia dopady krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Výzva sa týka mimovládnych organizácií. Po rokovaní vlády o tom informovali vicepremiérka Veronika Remišová a štátny tajomník rezortu Vladimír Ledecký. Do regiónov tak poputuje zo štátneho rozpočtu ďalších 1,1 milióna eur, teda dvojnásobne vyšší objem financií ako bolo pôvodne plánované. Dotácie podporia rozvojové aktivity na zlepšenie kvality života ohrozených komunít ako sú napríklad zdravotne znevýhodnení či seniori.

O dotáciu sa môžu od 12. augusta uchádzať mimovládne organizácie, ktoré sa venujú napríklad rozvoju sociálnych služieb, posilňovaniu vzdelávacieho zázemia a zlepšovaniu kvality života dôchodcov, zdravotne znevýhodnených a ďalších ohrozených skupín.

Do výzvy sa môžu zapojiť občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, regionálne rozvojové agentúry, slovenske časti euroregiónu alebo európske zoskupenia územnej spolupráce. Minimálna výška dotácie je 10 000 eur, maximálna 50 000 eur. Žiadosti možno predkladať do 2. septembra 2020.

Objem výzvy je dvojnásobne vyšší ako plánovala predchádzajúca vláda. Zároveň sa zjednodušuje proces výberu. Záujemcom preto rezort odporúča komunikovať elektronickou formou, podklady od žiadateľov budú priamo prechádzať k hodnotiacej komisii. Dožiadanie dokumentov a potrebných dokladov bude MIRRI vyžadovať len od úspešných alebo potenciálne úspešných žiadateľov, čo zlacní a zjednoduší proces pre obe strany – mimovládky aj štát.

Medzi oprávnené aktivity patrí rozvoj sociálnych služieb, predchádzanie a zmierňovanie sociálneho vylúčenia či posilňovanie vzdelávacieho, sociálneho, zdravotníckeho, hygienického a psychologického zázemia pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít. Z výzvy možno podporiť aj aktivity pomáhajúce lokálnemu socioekonomickému rozvoju – pri oživovaní cestovného ruchu, zlepšovanie prístupu na trh práce či podporu kultúrnej a kreatívnej ekonomiky.

 

Informácie boli zverejnené na stránke: www.mirri.gov.sk/aktuality/podpredsednicka-vlady/vicepremierka-remisova-11-miliona-eur-na-pomoc-mimovladnym-organizaciam-v-boji-s-covid-19/

Výzva