1. ročník súťaže "Projekty MAS"

02.06.2014 15:01

Národná sieť rozvoja vidieka SR sa rozhodla zrealizovať 1. ročník súťaže "Projekty MAS". Do súťaže sa môžu zapojiť všetky schválené miestne akčné skupiny pôsobiace na území Slovenskej republiky zaslaním zrealizovaného projektu implementovaného z Osi 3 cez Os 4 a z Osi 4 PRV SR 2007 – 2013.  Je to príležitosť ukázať, čo sa podarilo za programové obdobie 2007 – 2013 zrealizovať, inovovať a k čomu realizácia projektu prispela. Jedná sa o pilotný projekt NSRV SR a preto veríme, že sa nám podarí ho každoročne zlepšovať. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na koncoročnej Konferencii NSRV SR.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Tešíme sa na Vaše projekty.

Dokumenty na stiahnutie