10. kolo je určené pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji

18.05.2017 08:44

O poukážky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) požiadať v projekte Zelená domácnostiam 23. mája 2017 o 15. h.

Na najbližšie 10. kolo je podľa zverejnených osobitných podmienok vyčlenená suma 1,2 milióna €. Vydaných by malo byť približne 588 poukážok na slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Je to jediné tohtoročné kolo, v rámci ktorého môžu požiadať o podporu domácnosti v BSK. Ďalšie zostávajúce prostriedky v predpokladanej výške 300-tisíc € a prostriedky, ktoré sa uvoľnia po nevyužitých vydaných poukážkach, budú k dispozícii až v roku 2018.

Výška celkovej vyčlenenej sumy  pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné  podmienky pri určovaní miery európskej podpory.

Na čo nezabudnúť? 

  • Prečítajte si pozorne a dostatočne včas aktualizovaný  manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti
  • Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA
  • Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte  a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť
  • Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov.  Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť
  • Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email
  • Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu
  • Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti

Čo sa oplatí vedieť pred ďalšími kolami Zelenej domácnostiam

Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/10-kolo-je-urcene-pre-domacnosti-v-bratislavskom-samospravnom-kraji/