3. Európsky kongres malých a stredných podnikateľov

06.09.2013 08:29

16.-18.9.2013, Katowice, Poľsko

 

Pozývame Vás na najväčšiu udalosť pre malé a stredné podniky v septembri do v poľských Katovíc!


3. Európsky kongres malých a stredných podnikateľov

16. – 18.9.2013 sa v Katoviciach, Poľsko
Program

Kongres sa koná pod záštitou prezidenta Poľskej republiky Bronislawa Komorowského, predsedu Európske komisie José Emanuela Barossa a predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza. Témou kongresu je spolupráca v sektore malých a stredných podnikateľov na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Po minulé roky sa na kongrese stretla početná skupina zástupcov obchodu, vedy, politiky a ekonomického prostredia, ktorí sa zaoberali možnosťami a prekážkami, ktoré stoja pred mikropodniky, malými a strednými podnikmi. Akcie sa zúčastnilo viac ako 300 odborníkov z Poľska a zo zahraničia a cez 6000 účastníkov.

Akcia je už tradičnou súčasťou európskych ekonomických udalostí. Niekoľko desiatok panelových zasadnutí a rad workshopov a neformálnych stretnutí prebiehajú za účasti odborníkov z Poľska i zo zahraničia počas troch dní konania Kongresu

Účasť na kongrese je bezplatná.

Všetky informácie, program registračný formulár sú dostupné na www.kongresmsp.eu.