7. Európsky samit regiónov a miest bude jedným z najväčších podujatí historického predsedníctva SR v Rade EÚ.

05.04.2016 09:58

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa dnes konalo oficiálne predstavenie Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 8. - 9. júla. Tento samit organizuje Európsky výbor regiónov v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom. Autorom loga je študent ŠÚV Josefa Vydru Jakub Mikula, ktorý bol pri tvorbe loga inšpirovaný bratislavským Mostom SNP. Most je zároveň symbolom spájania. Spája brehy riek, ľudí, krajiny.

„Po dvanástich rokoch členstva SR v EÚ sa naša krajina prvýkrát stane predsedajúcou krajinou jednej z troch najdôležitejších inštitúcií ako je Rada EÚ. Zároveň je to mimoriadna príležitosť pre Bratislavu a Bratislavský kraj zviditeľniť sa, pretože ako hostiteľské mesto slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 sa stane doslova hlavným mestom Európy, čo so sebou prináša veľkú zodpovednosť aj nároky na bezpečnosť,” povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Bratislava sa na 6 mesiacov stane dejiskom približne 200 predsedníckych podujatí, v rámci ktorých do hlavného mesta SR zavíta vyše 20-tisíc delegátov vrátane zástupcov zahraničných médií z celej EÚ a partnerských krajín.

Primátor Bratislavy pri príležitosti oficiálneho predstavenia 7. Európskeho samitu regiónov a miest upozornil aj na fakt, že chce počas rokovaní na júlovom samite v Bratislave diskutovať s predstaviteľmi ostatných európskych miest o realizácii cieľov mestskej agendy v rámci „EU Urban Agenda”.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo: „Viac ako 70 % európskej legislatívy má priamy dopad na regióny a mestá, a preto je veľmi dôležité, aby sme neboli len pasívnym objektom rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ, ale aby sme aktívne formovali debatu o záležitostiach, ktoré sa nás týkajú. Júlový samit nám umožní pritiahnuť medzinárodnú pozornosť na problémy, ktoré trápia obyvateľov Bratislavského kraja a iniciovať témy, ktoré sú pre nás dôležité. Jednou z prioritných tém, ktoré chceme na samite jasne odkomunikovať, je kohézna politika EÚ a jej význam pre Slovensko.”

Ako sa vyjadril predseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula:“EÚ zaznamenáva vynikajúce výsledky, čo sa týka zužovania ekonomickej medzery medzi regiónmi. V súčasnosti sa prejavuje potreba urýchliť ekonomický rast a vytvoriť ekologickejšiu, udržateľnejšiu, znalostnú ekonomiku, na ktorej dosahovaní sa bude výraznou mierou podieľať práve kohézna politika.”

Podľa P. Freša je dôležité prízvukovať, že až 80 % verejných investícii v SR je financovaných z EŠIF, preto je v našom záujme, aby si kohézna politika aj v budúcnosti udržala silné postavenie v rámci politík EÚ. Bude však potrebné uskutočniť určité opatrenia a zmeny pre jej zefektívnenie a zjednodušenie, aby sa jednak stala atraktívnejšia pre žiadateľov, a aby sa taktiež zamerala na správne oblasti, v ktorých bude jej pridaná hodnota a dopad najciteľnejší.

Neoddeliteľnou súčasťou konferencií a seminárov budú sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského charakteru, ktoré budú prispievať k prezentácii ako Slovenska, tak samotnej Bratislavy – jej histórie, kultúry, života v tomto modernom a dynamickom meste na rieke, ktoré má svojim obyvateľom aj návštevníkom čo ponúknuť.

V predvečer samitu je na 7. júla plánovaný otvárací koncert na hrade Devín, na ktorom sa predstaví to najlepšie zo slovenskej hudobnej scény v sprievode symfonického orchestra. Okrem toho organizátori pripravujú pre verejnosť niekoľko sprievodných podujatí, BSK spolu s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy pripravuje dvojdňové sprievodné podujatia pre verejnosť, ktoré sa budú konať na Námestí M. R. Štefánika pred Euroveou – DANUBE UP 2016 a v priestoroch Starej tržnice v dňoch 8.- 9. júla.

​Viac a foto na : https://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-7-europsky-samit-regionov-a-miest-bude-jednym-z-najvacsich-podujati-historickeho-predsednictva-sr-v-rade-eu.aspx