7. Slovenská kooperačná burza

19.09.2013 14:07

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si Vás dovoľuje pozvať na 7. Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá sa uskutoční 20. novembra 2013 v Bratislave.

Toto medzinárodné subkontraktačné podujatie, ktoré od roku 2007 každoročne agentúra SARIO pripravuje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, Vám ponúka unikátnu možnosť nájsť si nové obchodné príležitosti a partnerov v zahraničí. Partnerskou krajinou podujatia je Ruská federácia.

Prečo sa zúčastniť?

Slovenská kooperačná burza je podujatím zameraným na prezentáciu subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov, voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov so zahraničnými partnermi a hľadanie partnerov na spoluprácu najmä v sektoroch:

- strojárskeho,

- automobilového,

- elektrotechnického,

- chemického,

- energetiky,

- infraštruktúry,

- ICT,

- drevospracujúceho,

- potravinárstva

 

 

 

 

LINK : 7. Slovenská kooperačná burza 2013