8 najčastejších chýb, ktorým sa treba vyhnúť pri príprave žiadosti o FP (Interreg V-A PL-SK)

08.08.2016 12:46

V súvislosti s prípravou projektov v rámci 1. prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko, by sme Vás chceli upozorniť na najčastejšie chyby, ktoré sa vyskytujú v predkladaných žiadostiach o FP.

Odporúčame sa týmto chybám vyhnúť, nakoľko uvedené nedostatky môžu mať za následok negatívne hodnotenie projektu resp. odporúčania na zníženie oprávnených výdavkov zo strany expertov.

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, aby ste nenechávali registráciu žiadosti v generátore a na STS na posledný deň, nakoľko v generátore je evidovaných viac ako 200 pracovných verzií žiadostí a fyzicky bude veľmi náročné zaregistrovať všetky papierové verzie na STS v jeden deň.

Pripomíname, že termín predloženia žiadosti na STS je 16.08.2016 do 16:15 hod., pričom pondelok 15.08.2016 je v Poľsku štátnym i cirkevným sviatkom a STS bude zatvorené!

Dokument na stiahnutie:

- 8 najčastejších chýb (https://bit.ly/2bdoBfY)