8 tem, ktore menia svet

13.04.2017 11:58

Nenechajte si ujsť najväčšiu inovatívnu konferenciu na Slovensku. Už 10. - 11. mája budete mať možnosť vypočuť si v Bratislave 120 špičkových speakrov z 12 krajín sveta.

TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 prezentuje, ako sa inovácie v rôznych oblastiach ekonomiky stávajú významným faktorom pre hospodársky rast krajiny. Návštevníci konferencie majú možnosť spoznať špičkových slovenských inovátorov a inšpiratívne svetové trendy.

Dôležitým momentom podujatia je tiež spájanie zástupcov súkromnej sféry a predstaviteľov verejnej správy s lokálnymi i zahraničnými lídrami a expertmi aj s využitím B2B matching. Poujatie sa koná v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Organizátor zvolil svetový formát podujatia, ktorý umožňuje aktívne zapájať všetkých účastníkov. Konferenciu sme poňali, ako obchodnú a vývojovú platformu, ktorá spája účastníkov, prednášajúcich a partnerov a umožňuje vytvárať vzájomné synergie.

Partneri TechSummitu

 

Napríklad špičkoví odborníci z Veľkej Británie prinesú počas Biomed Healtec prierez dramatických zmien v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Výrobné a logistické spoločnosti získajú odpoveď na otázku, ako im Industry 4.0 pomôže s efektívnym nastavením procesov. Otázke ako udržať krok s inováciami, sa detailne budú venovať odborníci v oblasti Internet of Things, nakoľko práve internet vecí, sociálne média a nositeľné zariadenia sú príkladmi nových technológií, ktoré dávajú trh výrazne do pohybu.

S narastajúcim počtom online útokov naberá čoraz viac na význame aj problematika kybernetickej ochrany. V tomto kontexte TechSummit zvolil za kľúčovú tému eventu aktuálne celosvetovú TOP tému v oblasti podnikania, politiky a vlády – CYBERSECURITY.

V rámci konferencie V4 regional Cyber Security sa bude tiež diskutovať na tému: inovácie verzus legislatívne zmeny v kybernetickej bezpečnosti. Zástupcov mestských samospráv môžu na summite osloviť koncepcie Smart Cities, ktoré predstavujú víziu miest a regiónov budúcnosti.

Subkonferencia TransTech Burza bude zameraná na prepojenie vedeckovýskumnej a súkromnej sféry. Okrem toho bude súčasťou dvojdňového podujatia Startup Stage, ktorá podnikateľom, a nielen im, prinesie odpovede ma otázku „Chcem rásť, chcem expandovať –Čo ďalej?“ , ale aj menšie podujatia, ako sú okrúhle stoly, či diskusné panely.

Prevedieme Vás okruhom 8 tém, ktoré aktuálne menia svet. Aké hrozby na Vás číhajú v cyber priestore? Ako sa dajú nanotechnológie využiť v zdravotníctve? Ako budú vyzerať smart mestá budúcnosti?

Toto všetko a oveľa viac sa dozviete na interaktívnych prednáškach. Najnovšie technológie si budete môcť aj naživo vyskúšať.

Buďte pri tom! Stretnite sa so slovenskými i zahraničnými lídrami osobne, nadviažte nové kontakty a inšpirujte sa od najlepších.

Registrovať

 

SPOZNAJTE TOP SPÍKROV

Dušan Chrenek

Rami Efrati

James Barlow

Zuzana Nehajová

Dušan Chrenek

Rami Efrati

James Barlow

Zuzana Nehajová

vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR

former Head of Industry Sector at the INCB, Izrael

Chair in Technology and Innovation Management, Imperial College, London, UK

InnovEYtion Centre Leader at EY, ČR