Absolventská prax štartuje zamestnanie

20.11.2015 12:39

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú  prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 18. novembra 2015 je možné predkladať žiadosti zamestnávateľov o zabezpečenie absolventa školy na účely vykonávania absolventskej praxe a žiadostí absolventov škôl o zaradenie na absolventskú  prax a o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ – Aktivita č. 1 v zmysle zákona § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.