Agrofilm 2013

30.09.2013 15:35

Dnes sa slávnostným otvorením o 10,00 hod. začína medzinárodný filmový festival venovaný poľnohospodárstvu Agrofilm 2013 v Nitre. Hlavným centrom festivalového diania je Centrum výskumu živočíšnej výroby v Nitre-Lužiankach.

Na 29. ročníku festivalu  je prihlásených 152 filmov, z  24 krajín, zo 4 kontinentov.  Najviac filmov je  prihlásených už tradične zo Slovenska -   47, nasleduje Nemecko - 25, Česká republika - 16 a Poľsko - 11. Nechýbajú ani pohľady na agrosektor z exotických krajín akými sú Irán, Etiópia, Čína či Guinea Bisau.

Organizátori festivalu tento krát vyrazili za svojimi divákmi, ktorí si až do piatka 4.10.2013 budú môcť pozrieť desiatky filmov. Okrem celotýždňového premietania v Kongresovej sále Centra výskumu živočíšnej výroby  na Hlohoveckej ulici 2 v Lužiankach  budú  premietané filmy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, na Univerzite Konštantína Filozofa,  v Nákupno-zábavnom centre Galéria Mlyny a tiež v niektorých regionálnych aj celoslovenských televíziách.

Tohtoročný festival je obohatený o rôzne sprievodné podujatia pre odbornú aj laickú verejnosť. Zaujímavosťou je interaktívny filmovo-diskusný seminár  k  téme „Chov mäsového dobytka“ v stredu 2.9.2013 v CVŽV v Lužiankach.

Agrofilm usporiadava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a organizačne ho zabezpečuje Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra. Partnermi  festivalu Agrofilm 2013 sú mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Organizácia pre výživu a  poľnohospodárstvo a iné medzinárodné a slovenské inštitúcie.

Aktuálne informácie o festivale sa dozviete na webovej stránke www.agrofilm.sk